Jazz in Amsterdam
Jazzcafé 't Geveltje

<title> HTML-tekst wijzigen </title>

×
  1. Title: Deze staat in de header en zichtbaar linksboven in de titelbalk.
  2. Meta-tags: Alleen leesbaar voor zoekmachines.
  3. Alt: Alleen leesbaar voor zoekmachines en wanneer het plaatje niet getoont kan worden.

<html>

<head>

<title> Zet hier een titel </title>

<meta name="Description" content="Zet hier een korte beschrijving van de pagina, met zoekwoorden daarin verwerkt.">

<meta name="Keywords" content="zoekwoorden, voorkomend in koppen, tekst, linken en titel; maximaal tien woorden.">

</head>

<body>

<img src="plaatje.png" height="48"width="96" alt="Een beschrijving van het plaatje">

</body>

</html>

HTML veranderen kan zonder html-editor

Om de code van een webpagina te bewerken, heb je geen speciale html-editor nodig. Dit kan ook met het programma Kladblok / Notepad, dat op iedere Windows-pc standaard aanwezig is of iedere willekeurige editor, die platte tekst (plain text) kan schrijven.
Dit kan niet met Word(-pad) of een andere tekstverwerker waarbij de tekst wordt opgemaakt (layout).

© 2006 Joost